Nobel ödüllü Elinor Ostrom’den dünyaya: “Küresel anlaşmayı bekleyecek vakit yok, yerelde harekete geçmek gerek”

Ortak alanlarımızın/varlıklarımızın (“the commons”) işbirliği ile sürdürülebilir kılınacağı konusu üzerinde çalışan ve bu çalışmalarıyla kapitalizmin bize dayattığı bireyselci “ortak olanların trajedisi” (Tragedy of the commons) argümanını çürüten Nobel Ekonomi ödüllü ilk kadın, Amerikalı ekonomist Elinor Ostrom, bu sene yayınladığı bir makale ile  iklim krizinin bizlere tepeden aşağıya harekete geçmektense farklı seviyelerde de-lokalize olmuş, küçük, otonom ve inisiyatif kullanabilir birimler halinde bu krize daha çabuk ve etkili cevaplar üretebileceğimizi söylüyor. Ostrom’a göre “küresel ısınmanın karmaşıklığını kabul etmek, bilim adamları arasında son zamanlarda varılan iklim değişikliğinin insan kaynaklı olduğu kanısını kabul etmek gibi, küresel seviyede etkin bir politikanın kurulacağı fikrinin anlamsızlığını farketmemizle sonuçlanacaktır. Bunun yerine kendimizin farkında olarak yerel seviyeden başlayarak farklı-seviyelerde bir yaklaşım benimsemek daha iyi olacaktır. Böyle bir yaklaşım farklı seviyelerde faydaların maksimize edilmesine yarayacak ve çeşitli düzeylerde uygulanan farklı politikalardan öğrenme ve bunları deneme fırsatı yaratacaktır. An itibariyla, iklim değişikliğini durdurmak için gerekli çabalar ana olarak küresel aktörler tarafından yürütülmektedir fakat uluslararası anlaşmaları beklemek değerli zamanımızı harcamaktır. Genelgeçer kabul bize kaynakları yönetmekte sadece iki yol olduğunu söyler: (1) özelleştirmek veya (2) devlet tarafından yönetilmesi. Bu görüş ilerlemeyi engellemektedir. Iklim değişikliğini uzun vadede engelleyebilmek için bireylerin, ailelerin, şirketlerin, toplulukların ve hükümetlerin çeşitli seviyelerde – özellikle de gelişmiş ülkelerde yaşayanların – günlük hayatlarının önemli ölçüde değişmesini gerektirir. Farklı seviyelerde eş zamanlı eyleme geçmek bu sorunu çözmek için önemli bir stratejidir.”

Iklim Icin Gençlik olarak bizlerde Ostrom’la aynı fikirdeyiz, harekete geçmek için ne COP’ları ne hükümetlere beklemeye ihtiyacımız yok, ihtiyacımız olan sosyo-politik dönüşüm yerelden küresele bizimle yayılacak.

Makalenin tamamını okumak için burayı tıklayın: http://www.thesolutionsjournal.com/node/565

Scridb filter
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!