Biz bu ayakları yemiyoruz: Doğa korumaya doğa koruma yasasıyla darbe!

DOĞA KORUMAYA DOĞA KORUMA YASASIYLA DARBE

Türkiye’nin doğası yeni bir kanun taslağının kıskacı altında. “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu” adı altında hazırlanan yasa taslağı, Bakanlar Kurulu’nca onaylanarak TBMM Gündemine alındı. Yasa taslağı bu haliyle onaylanırsa, ülkemizin doğası için geri dönüşü olmayacak tahribatların önü açılmış olacak.

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi; 2003 yılında sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla hazırlık süreci başlatılan ancak günümüzde temel prensipleri ve içeriği tümüyle değiştirilip, STK’ları süreçten dışlayarak son haline getirilen “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanun Taslağı”na karşı görüş oluşturmak ve mücadele etmek üzere kuruldu. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi; söz konusu yasanın ilk biçimlenmesinde aktif rol oynamış kurumların yanı sıra, ülkemizin doğasını, temel bilimsel koruma yaklaşımını, uygulama süreçlerini ve yaptırımları olumsuz yönde etkileyeceğini öngören 60 sivil toplum kurumundan oluşuyor.

Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Taslağı onaylanırsa;

1. Ülkemizde dünyada kabul gören prensipler doğrultusunda doğayı koruyan bir yasal yapı olmayacak: Uluslararası ve ulusal mevzuatta son 20 yıldır biyolojik çeşitliliğin korunması hedefiyle oluşturulmuş “sürdürülebilirlik”, “koruma kullanma dengesi”, “üstün kamu yararı” ve benzeri kavramlar, söz konusu yasada yetersiz ve muğlâk tanımlanmıştır. Bir yasanın temel yaklaşımını ortaya koyan bu kavramlar; gerçekte biyolojik çeşitliliğin korunması yerine, doğayı tahrip edebilecek yatırımlar da dâhil her türlü kullanımın önünü açmaya hizmet edecek yönde şekillendirilmektedir.

2. Ülkemizde 1000’in üzerindeki “Doğal Sit” statüsü kaldırılarak, tahribin önü açılacak: Doğal sitler bugün Türkiye’de hala bakir kalmış kıyılara sahip olabilmemizin nedenidir. Bunun yanı sıra HES’ler başta olmak üzere doğal sit alanlarında gerçekleştirilen ve doğaya zarar veren birçok müdahale, koruma kurulları ve mahkemelerce engellenebilmektedir. Bakanlar Kurulu’nda onaylanan “Tabiatı ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Kanunu Tasarısı”nın Meclis tarafından onaylanmasıyla birlikte doğal sit statüleri ortadan kaldırılacak ve hâlihazırda bağımsız bir yapıya sahip olan Koruma Kurulları’nın doğal sitlerle ilgili herhangi bir yetkisi kalmayacaktır. Bu düzenlemeyle birlikte ülkemizdeki 1234 Doğal Sit Alanı’nın kaderi ağırlıklı olarak kamu kurumu yetkililerinden oluşan yeni bir kurula terk edilecektir. Bu statünün bilimsel ve hukuki hazırlık yapılmaksızın başka bir kanun altında yeniden tanımlanarak farklı bir koruma statüsü haline dönüştürülmesi doğru değildir. Hukuk uzmanlarının ve tarafların ortak çalışması olmadan bir dönüştürme girişimi ancak var olan hukuksal kazanımları ortadan kaldırma, koruma kurulu gibi yerel bir mekanizmayı tasfiye etme ve doğayı tahrip edecek yatırımların ve kaçak yapılaşma girişimlerinin hayata geçirilmesini kolaylaştırma anlamı taşımaktadır. Bu açıdan bakıldığında, geçtiğimiz hafta İkizdere Vadisi’nin Doğal Sit Alanı ilan edilmesinin üzerinden daha birkaç gün geçmişken, bu kanun taslağının ışık hızıyla Meclis gündemine getirilmesi oldukça manidardır.

3. Yasal olarak maden, kentleşme, enerji vb yatırımlar doğayı ne ölçüde tahrip ederse etsin ayrıcalık kazanacak: Yasanın ülkemizdeki koruma çalışmalarının tümünü yönlendirebilecek, korunan alanlar ve/veya biyolojik çeşitlilik üzerindeki tehditleri ve diğer sektörlerle (maden, kentleşme, enerji vb.) arasındaki çatışmalara çözüm getirebilecek bir yasa tasarısı olma yönündeki başlangıçtaki tutumu tümüyle değiştirilmiştir. Ayrıca, yasanın ilk taslağındaki madde sayısının yarı yarıya azaltılmış olması ve tüm belirleyici ve uygulamayla ilgili kritik hükümlerin gelecekte hazırlanacak yönetmeliklere bırakılması, söz konusu yasa tasarısının temel hedefini ve etkinliğini büyük ölçüde zayıflatmaktadır.

Bu 3 temel noktadaki kayıp ülkemizdeki doğa koruma çalışmalarının ve kazanımlarının yok edilmesi anlamına gelmektedir. Tabiat Kanunu İzleme Girişimi;

1.      Doğal yaşama sahip çıkılması için bu yasa taslağının geri çekilmesi ve yeni bir yasa hazırlığının başlatılmasını,

2.      Hazırlık sürecinde doğanın haklarının ve uluslararası taahhütlerin dikkate alınmasını,

3.      Gerek hazırlık ve gerekse uygulama sürecinde sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte hazırlanmasını, talep eder.

Ayrıntılı bilgi için:

Hüsrev Özkara, Girişim Sözcüsü

Tel: 0 533 394 47 11 ve 0 554 584 79 09

http://tabiatkanunu.wordpress.com/

tabiatkanunu@gmail.com

Tabiat Kanunu İzleme Girişimi’ne Destek Veren Kurumlar

Adana Gençlik Birliği Derneği

2.      Asin ve Mandalya Körfezlerini Koruma Platformu

3.      Bodrum Mavi Yol Girişimi

4.      Boğatepe Çevre ve Yaşam Derneği

5.      Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği

6.      Çevre Ekoloji ve Yaban Yaşamı Destekleme Derneği

7.      Çevre Hukuku Derneği

8.     Demoratik Eğitimciler Sendikası

9.      Doğa Derneği

10.  Doğa Koruma Merkezi

11.   Doğa Koruma Vakfı

12.  Doğa ve Çevre Vakfı

13.  Doğa ve Çevre Derneği

14.  Doğa ve Çevre Dostu Amatör Oltacılar Derneği

15.   Doğa ve Yaban Hayatı Koruma Derneği

16.  Doğal Hayatı Koruma Vakfı/ WWF Türkiye

17.   Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği

18.  Doğal Yaşam Derneği

19.  Ege Derneği

20. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği

21.  Ekolojik Yaşam Derneği

22. Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği

23. Emanetçiler Derneği

24. Eskişehir Çevre Derneği

25.  Gökova Akyakayı Sevenler Derneği

26. Greenpeace Akdeniz

27.  GÜMÇED Edremit Körfez Şubesi

28. Gürsel Tonbul Çiftlik İşletmesi

29. Halk Kültür Sanat ve Eğitim Derneği

30. Hayvan Hakları Federasyonu

31.  İklim İçin Gençlik Girişimi

32. Karadeniz Doğa Koruma Federasyonu

33. Karadeniz Yazarlar Birliği Derneği

34. Kirazlı Ekolojik Yaşam Derneği

35.  Kolaylaştırıcı Dernek

36. Kuş Araştırmaları Derneği

37.  KuzeyDoğa Derneği

38. Küre Dağları Ekoturizm Derneği

39. Mezopotamya Doğa Platformu

40. Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

41.  Nilüfer Kent Konseyi

42. Proje Evi

43. Slow Food Fikir Sahibi Damaklar Hareketi

44. Slow Food Ankara Birliği

45.  Slow Food Yağmur Böreği Birliği

46. Sualtı Araştırmaları Derneği

47.  Sürdürülebilir Kırsal ve Kentsel Kalkınma Derneği

48. Tarımsal Kalkınma Derneği

49. Toplum Sağlığı Araştırma ve Geliştirme Merkezi Derneği

50. Toprak Ana Platformu

51.   Türkiye Çevre Koruma ve Yeşillendirme Kurumu

52.  Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı

53.  Türkiye Ormancılık Kooperatifleri Merkez Birliği

54.  Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD)

55.  Validebağ Gönüllüleri Derneği

56.  Yağcılar ve Demircili Köyleri Çevre Derneği (YADEM)

57.  Yaşam Alanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği

58. Yenişehir Çevre Hareketi

59.  Yeşil Artvin Derneği

60. Yuva Derneği

Scridb filter
Twitter Digg Delicious Stumbleupon Technorati Facebook Email

No comments yet... Be the first to leave a reply!