Hakkimizda

Ne yapıyoruz, neden yapıyoruz?

İklim değişikliği, Dünya’nın gündemine resmi olarak girdiğinden beri yaklaşık 20 yıl geçti. Bu süreçte hızlı davranmayan, engelleyici tavırlar içinde olan politikacılar nedeniyle sorunun boyutunun hızla büyüdüğünü bizler de büyürken gördük. Bugün politikacılarımız bu sorunu sonunda ele alıyorlar ama ne yazık ki hala 4 yıldan 4 yıla olan seçim sürelerinin etkisiyle uzun vadeli bir perspektife sahip olmaktan yoksunlar. Onlara bu sorumluluklarını hatırlatma görevi, önümüzdeki 50 yılda o pozisyonlara gelecek gençlere düşmektedir.

Türkiye’nin 12 yıllık gecikmeyle Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC)’ni ve başka bir 12 yıllık gecikmeyle UNFCCC’nin eki olan Kyoto Protokolü’nü imzaladığı gözönüne alınırsa hızlı ve adil bir iklim politikası için gençlik katılımının önemi ortaya çıkmaktadır. Türkiye’de İklim Değişikliği Politikalarına Gençlik Katılımı Girişimi, kısaca İklim İçin Gençlik, farklı gençlik gruplarını ve bireyleri biraraya getirerek kritik öneme sahip UNFCCC  Taraflar Toplantı’larında (COP) Türkiye’nin adil, gerçekçi ve sürdürülebilir bir iklim politikası yürütmesi için bağımsız, kolektif bir baskı/lobi grubu olmayı amaçlamaktadır.

İklim İçin Gençlik Girişimi, tüm gençlik kuruluşlarına, ögrenci klüplerine, kollektiflere ve bireylere bu site aracılığıyla çağrısını yapıyor: Gelin, Katılın, Birlikte yapalım! Ankara’da 2 haftada bir gerçekleştirilen koordinasyon toplantıları ile ilgilenen kurumlar, klüpler, kolektifler ve bireylerin info@iklimicingenclik.com adresine bir email atması yeterli. Toplantılar ilgili ayrıntılı bilgileri bize ulaşan herkes ile paylaşacağız.

Gelişmeleri www.twitter.com/iklimgenctir adresinden de takip edebilirsiniz.

Katılın, rol alın, Türkiye’nin iklim değişikliği politikasına şekil verin, yarın muhtemelen çok geç olacak!

Scridb filter

No comments yet... Be the first to leave a reply!