350

350 Ankara Hareketi Nedir?

İklim İçin Gençlik Girişimi, Önce Çocuklar – İklim Hareketi, Perşembe Akşamı Bisikletçileri, TÜDEF (Tüketici Dernekleri Federasyonu) ve Sola’çek grupları tarafından desteklenen ve herkesin katılımına açık bir iklim aktivizmi hareketidir.

Amacı, Türkiye’deki politikacıların ve iş dünyasının, atmosferdeki karbondioksit seviyesini güvenli sayılan seviye olan 350 ppm’e (Milyonda parçacık) çekecek politikalar üretmesi ve uygulanması için bir baskı grubu işlevi görmektir.

Bir internet sitesi yoktur, kurulana kadar misafirimizdir, canımızdır, ciğerimizdir. İklim için Gençlik Girişimi, 350 Ankara Hareketinin bir parçasıdır, eylemlerine ve söylemlerine katılmakta, destek vermektedir.

Graphic3

“Biz, 350 bisikletli, 24 Ekim’de çocuklar gibi şendik! Adil ve etkili bir iklim politikası talep edenlerdik!” demek için, bisikletini kap da gel!

İklim için Gençlik Girişimi olarak, 350 Ankara Hareketi’nin 24 Ekim’de Ankara’da gerçekleştireceği eylem’e destek vereceğiz. 350 bisikletli, Gençlik Parkı’ndan Meclis’e pedal çevireceğiz, adil ve etkili bir iklim politikası için sesimizi yükselteceğiz! Siz de dahil olun, barışçıl ve renkli bir eylem ile hesap soralım.

350.org: Because the world needs to know . . . from 350 China on Vimeo.

Wake Up, Freak Out – then Get a Grip (Türkçe) from de scape on Vimeo.

Bu bilgiyi çevrenizle paylaşmak için gerekli el ilanı ve afişler için burayı tıklayın!

Dünyayı, kendimizi, tüm canlı hayatını kurtarmak için zamanımız daraldı. Bu, sonunda yakışıklı artistin hepimizi kurtardığı bir Amerikan kurgu filmi değil. Bu su an da yasadığımız ve etkilerini, İstanbul ve Karadeniz sel felaketleri, Konya Ovasının çöllesmesi, 2007 kuraklığı ile gördüğümüz asırı iklim olaylarının gösterdiği iklim değisikliği. Hala bir seyler yapmak için geç değil ama zaman hayatımıza mal olacak sekilde aleyhimize isliyor. Aralık ayında bütün hükümetler iklim değisikliği konusunda görüsmeler yapmak ve sorumluluklarını belirlemek için
Kopenhag’da toplanacaklar. Bizim hükümetimiz de bu toplantıda yer alacak. Hükümetleri karar ve sorumluluk almaya zorlamak için bu bizim son sansımız. Tüm dünyada 3000’den fazla kentte eylemler yapılacak ve iklim değisikliğini durdurmak için atmosferdeki karbondioksit yoğunluğunun milyonda 350 parçacığa düsürmek
için Kopenhang’da karar alınması istenecek. Su an da bu rakam 386 ve hızla artmaya devam ediyor. Yasanan felaketleri önlemek ülkemizi de zorlayarak sorumluluk almalarını sağlamakla mümkün.

Bu nedenle bizler 350 Ankara olarak bu taleplerimizi hükümete duyurmak için 24 Ekim Cumartesi günü saat 12’de bisikleti olanlarla Gençlik Parkı/Ulus’da bulusup pedallayarak , bisikletsiz geleceklerle saat 13.00’de Meclis Parkta olacağız. Ellerimizde 350 flamaları tasıyacağız, meclis parkına vekillerimizi de davet edeceğiz. Eğer bir seyler yapmazlarsa geleceğimizi yok edeceklerini hatırlatacağız.

Bisikletli, bisikletsiz herkesi kendi geleceği için sorumluluk almaya 24 Ekim’deberaber taleplerimiz yükseltmeye davet ediyoruz.

Hepberaber daha güçlüyüz!

Graphic2

Scridb filter

One Response to “350”

  1. Merhaba, çalışmalarınızı yakından takip etmek istiyorum…